کوچه های اردیبهشت

میگفت خودم انتخابش کرده ام و خودم خوب میدانستم که قرار نیست همیشه کنارم باشد.. میگفت خودم انتخابش کرده ام و خودم بهتر از هر کس دیگری میدانستم که دور بودن از او به چه معناست. به قول کیومرث جان مرزبان یاد گرفته بودم که عشق ادم همیشه دم دستش نخواهد بود .. در عوض یاد گرفتم زندگی را جور دیگری ببینم مثلا وقتی همه کنار یارشان و دست در دست او کوچه های بهاری اردیبهشت را زیر پایشان گز کنند و در حالی که تمام شهر را زیر پایشان میگذارند ناگهان به کوچه باغ بن بست طولانی ای برسند که یک طرفش دیوار کوتاه اما طولانی ای باشد که پیچک های تازه به دنیا امده و اقاقی ها تمام دیوار های انجارا بپوشاند و طرف دیگر کوچه یاس های خوشبو باشند و دور از چشم همه از هم بوسه های طولانی بگیرند , من به تنهایی در ان گوچه قدم بزنم , نو اردینری لاو گوش بدهم و ده ها عکس از ان کوچه بگیرم بعد با شوق و ذوق فراوان عکس هارا بدون هیچ ادیتی همان طوری که من دیده ام برایش بفرستم تا درگیر حس و حال من بشود.. میگفت اصلا میدانی ادم که خودش در یک شهر باشد و یارش در شهر دیگر عکاس خوبی میشود , از ان عکاس های قاهری که موسیقی دان های خوبی هم میشوند چون موسیقی گوش میدهد که حالش بهتر شود که طاقت فراغ یارش برایش اسان تر شود و انقدر حس هایش را با یار دور از دسترش تقسیم میکند که عکاس خوبی میشود , نه اینکه خودش بخواهد ها . ناخوداگاه عکاس خوبی میشود . میگفت کسی که یارش  و خودش از هم جدا باشند بیشتر از هر چیزی به دنبال شباهت ها میگردند مثلا اینکه کم کم کشف میکند که عیبی ندارد درست است که از هم دوریم اما اسمانمان که یکیست مگر نه ؟ مثلا اینکه صبح ها هردویمان با صدای گنجیشک ها از خواب بیدار میشویم دوست داشتم دنیا را از زاویه ی دید او ببینم میگفت اصلا میدانی کسی که یارش از او دور است به هیچ تلاشی شش هیچ جلوست حکایت این ادم حکایت کسی است که در جوار دیواری که بوی یاس های ملایم مستش میکند روی نیمکتی کمی ان طرف تر نشسته از سایه ی دیوار و عطر بهار نارنج و یاس مست میشود اما اگر دیوار فرو بریزد فقط شوکه میشود که چرا دیوار محبوبش فروریخته اولش سخت است و در نهایت عادت میکند به نبود دیوارش و تکیه گاهش عادت میکند اما کسی که به دیواری تکیه کرده باشد با فرو ریختن دیوار < تکیه گاهش نابود میشود میمیرد تکه تکه میشود .. میگفت ادم هایی مثل من عشق را برای عشق میخواهند نه برای هیچ چیز دیگر میفهمی؟

/ 0 نظر / 361 بازدید