استوری زندگی من است او..

استوری زندگی من است او، با او میتوانم به قشنگی غذایی که میخورم پی ببرم 

و بخواهم همه ی دنیا او را ببینند و طعم غذایم را بهتر بشناسند

با او میتوانم خیابانی که رد میشوم را نشان دهم که در حین رد شدن داریم پینک فلوید گوش میکنیم یا شهرام شب پره 

او استوری زندگی من است 

میشود به خاطرش ادای متفکر ها را دراورد و در حال تماشای فیلمی که پنج دقیقه بیشتر شاهدش نبوده ایم پاهایمان را کنار هم قرار بدهیم سرمان را جفت هم بگذاریم و زیرش کپشن بزنیم 

منو این عینهو یه در و تخته ایم 

با او میتوانم معمولی باشم ، نفس بکشم ، از اروزهایم و لحظاتم بگویم 

بین خودمان باشد با او میتوانم با او میتوانم زندگی کنم 

اما بیست و‌ چهار ساعت بعد؟ یادم نیست 

بیست و چهار ساعت بعد یادم میرود ناهار دیروز که بوده

فیلم پریروز چقدر برایمان جدی بوده 

اما تو همیشه فرق داشتی !

تو همان عکس توی هوم من هستی که بعد از تو عکس های بسیار امد و تو هی پایین تر رفتی اما تا ابد یک گوشه ای ته زندگیم کسی ثبت کرده است 

که در پاییز یک روز سرد در تاریخ فلان فلان فلان 

برای همیشه خواستم توییی که میگفتم با تو انگار تو بهشتم ،دیگر نباشی 

راسش عزیزم بین خودمان باشد 

اما 

تو پست اصلی من بودی

/ 0 نظر / 162 بازدید