واژه بی حرمت تو

به گمانم بزرگترین مشکل زندگی من واژه ی کوتاه دو حرفی ( تو باشد ) من با تو مساله دارم فراتر از اینها با این که چرا من نه؟؟ مساله دارم 

واضح تر بگویم روزها و سالهای زیادی را میگذرانی و یک روز متوجه میشوی که عامل بسیاری از ناکامی ها و مشکلات روحی و سرنوشت تو خانواده ات که عزیزتران کسان تو بوده اند هستند! 

یک روز متوجه میشوی که خدا طبیعت یا سرنوشت با کسانی از تو مهربان تر بوده و در جغرافیایی که ارزوی توست به دنیا امده اند و تو در کشوری که سهم ان گرسنگی یا بیکاریست ! 

کم کم متوجه میشوی که چیز هایی هست که در دست تو نبوده و نیست 

متوجه میشوی که عده ای همیشه از تو باهوش تر ، زیباتر ، ثروتمند تر یا خوش شانس تر هستند 

کم کم مشکل تو خدا میشود و روزی صد بار میگویی خدایا چرا تو این کار را کرده ای 

کمی که میگذرد دوست ، عشق ، هم کلاس ، همکار هایی وارد میدان زندگی تو میشوند و متوجه میشوی درخت وجود تو به دست همان کسانی تبر میخورد که یک روز نهال تو را کاشته اند به تو اب و غذا داده اند تا رشد کنی ، نهایتا هر انسان بر اساس احتیاج خود ، حال خود ، و باور خود با تو برخورد میکند 

پس خوبی در تکیه گاه بدی زندگی میکند و بالعکس 

و موضوع من دقیقا همین است که با این حساب چرا انسان باید به دیگری بگوید: تو دل من را شکستی 

و درست در لحظه ای که دیگری را محکوم به حمله میکند از خود موجودی ضعیف اما قهرمان میسازد! 

چرا انسان باید به خاطر محتاج بودن خود دیگری را خراب و خود را بالا ببرد و بالاتر از ان به نقش پستِ ضعیف بودن تن بدهد ؟؟ 

در انسان چه اتفاقی می افتد که به دیگری فحش یا ناسزا میگوید 

چرا انسان باید انقدر ضعیف باشد که برای رشد حتما خدا باید اورا در نقطه ای معلوم به دنیا بیاورد 

چرا خانواده اش را محکوم تمام نا کامی هایش میداند 

اصلا چرا باید جاده ای را که پشت سر گذاشته ای را دائم به عقب برگردی و از مسیر روبرویت که بسیار زیباست و اگر هم حواست به ان نباشد اتفاقا بسیار خطرناک است غافل شوی ؟؟ 


چرا من این واژه ی عظیم پر حرمت باید در طوفان بلاها به فکر نجات خود نباشد؟؟؟ 

چرا انسان این قدرت عظیم زمینی باید به جای فرار از طوفان در میان طوفان بنشیند و عامل طوفان را نفرین کند؟؟

چرا سرنوشت ساز ،سرنوشت سوز میشود 

ایا نباید واژه های چرا من و چرا تو با هم عوض شوند؟؟؟ 

من با واژه ی بی حرمت چرا تو مساله دارم اما از ان بیشتر دلم برای فراموشی (چرا من ) میسوزد) 

واژه ای پر حرمت که میتواند سرنوشت را تغییر بدهد


/ 0 نظر / 157 بازدید