» ۱۳٩٦/۱/٢٠ :: ۱۳٩٦/۱/٢٠
» خداحافظی ؛)) :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» نوشتنم نمی اید! :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» قتل شب :: ۱۳٩٥/٤/٢۳
» افسوس چرا؟ خودت مقصر بودی .. :: ۱۳٩٥/۳/٧
» I love u :: ۱۳٩٥/٢/٢
» برای کسی که جرات وداع را با او داشتی.. :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» ادامس زندگی من هستی تو.. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» ف را دوست داشتم.. :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» از اخرین قرارمان چقدر میگذرد؟ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» جان دل زندگی بی جان دل سخت میشود :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» بر باد رفته :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» تکلیف ... ها چه میشود :: ۱۳٩٤/٩/٧
» عطر کلامی آدم.. :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» پشیمانی بعد از عمر :: ۱۳٩٤/۸/٢۸
» به خاطر خودت بود... :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» کجای کارمان اشتباه بود!!؟ :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» Eternal sunshine of the spotless mind :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» تصور محال من :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» شازده کوچولو باز میگردد :: ۱۳٩٤/۸/٩
» کوچه های اردیبهشت :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» بوی اسفند :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» قدیمی های بی تکرار :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» خاطراتی که جای دوری نمی روند :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» شنبه،شنبه نیست :: ۱۳٩۳/٥/٤
» من و خودم :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» تونل ماورایی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» ادم خداحافظی نکردن ها.... :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» صبر یا گذشت؟ مساله این است.. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» بیگانگان اسیر تغییر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» هی عطر های خیانت کار :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» شاید تو هم انجا بودی.... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» بی گمان شاید همین باشد انچه نامش زندگی دادند..... :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» با این همه من یک قاتل هستم....... :: ۱۳٩٢/٩/٢
» درد دارم, درد........... :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» رمال های بی فال :: ۱۳٩٢/۸/۱
» نه...این عزم را سر جزم شدن نیست :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» به رنگ ارغوان :: ۱۳٩٢/٧/٩
» از خیال بودنت حالى به حالى مى شوم :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» سفر به جزایر لاوقیزستان :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» لوند خاک بر سر :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» روز میلاد تو :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» قصه ى مرگ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» گاهى باید رفت :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» ناگهان چه زود دیر مى شود :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» فاتحان قله ى فراموشى :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» با من اما غرق طوفان هاى سخت روزگار :: ۱۳٩٢/٦/۸
» من زنى خوشبختم :: ۱۳٩٢/٦/٥
» گفتید فراموشش بکن اما چگونه؟ :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» بین دوست و دشمنانم من ندیدم فرق چندان :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» او که خود نیمه شبى آهنگ رفتن ساز کرد.. :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» وقتى زندگى از سر ترحم جریان داشته باشد :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» هر چه بادا باد :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» حکایت من و فیسبوک سندرم استکهلم است :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» اهلى نشو رفیق :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» قصه هجرت :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» چاره اى نیست مسافر به شبى میگذرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» جشن تولد :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» آه این زن گرچه زنده هست اما مرده است :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» آخر فصل غمم نیست جدایى و خزان :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» پرستوى دلم پرواز کرده :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» عادت نبودى که فراموشت کنم آسان :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» بهشتت را نمى خواهم :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» این زن میان خاک هاى سرد و نا آرامفریاد میزد من دلم روى زمین جا ماند :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» این سال نکو نیست، خودم مى دانم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» باور کنم؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» یعنى تو بیدارى؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» نفرین :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» من و آیینه هاى توى حمامرفیقان پراز درد هم هستیم :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» رهگذر پاییزى :: ۱۳٩٢/٥/٩
» پروانگى :: ۱۳٩٢/٥/۸
» یک روز صبح :: ۱۳٩٢/٥/۸
» آه عشق سال هاى عاشقى :: ۱۳٩٢/٥/۸